Rejestracja

 

Enea IRONMAN 5150 Warsaw

Rejestracja od 7.11.2017 r., od godz. 15:00

 

Dystans: 1,5 km - 40 km - 10 km

Opłaty startowe:
-pierwsze 500 pakietów - 80 EURO
-następne 500 pakietów - 100 EURO
-ostatnie 500 pakietów - 120 EURO

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat

Biuro zawodów - Warszawa (więcej szczegółów wkrótce)
9.06.2018r. godz. 10:00-19:00

Wprowadzanie rowerów - Strefa zmian T1, sobota, 9.06.2018 r., 12:00 - 20:30    

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com.  

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 10 lutego 2018 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zadowami (tj. do 27 kwietnia 2018 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 27 kwietnia 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

UWAGA! Na zawodach Enea IRONMAN 5150 Warsaw obowiązuje wszystkich uczestników posiadanie ważnej licencji PZTRi!