Biuro zawodów

 

Godziny otwarcia biura zawodów:
9. czerwca 2018 (sobota) w godzinach: 10:00 - 19:00. 
Uwaga! Biuro nie będzie czynne w dniu zawodów, tj. 10.06.2018 r. 

Miejsce biura zawodów:
Bulwary Wiślane (na tyłach Planetarium CNK)

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. 

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.