Informacje ogólne

Enea IRONMAN 5150 Warsaw (1,5 km/40 km/10 km) 
Termin zawodów: 10 czerwca 2018 r.
Pływanie: Zalew Zegrzyński,  1 pętla. Start: wschodni brzeg Zalewu Zegrzyńskiego w ośrodku Rewita Wojskowym Domu Wypoczynkowym Rynia
Limit ukończenia pływania: 50 minut
Rower: 40 km. Start z parkingu ośrodka Rewita WDW Rynia. 
Zawody w konwencji bez draftingu!
Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem: 2 godziny, 45 minut
Bieg: 10 km: 2 pętle o długości 5 km.
Limit ukończenia zawodów: 4:00 godziny
Strefa zmian T1  Parking w ośrodku Rewita WDW Rynia ul. Wczasowa 59,  Białobrzegi
Strefa zmian T2 Wybrzeże Kościuszkowskie na na odcinku od tunelu do Lipowej