Rejestracja sztafet

 

 

 

Rejestracja - instrukcje:
1. Rejestracja rozpoczyna się od podania przez kapitana nazwy sztafety oraz uregulowania opłaty startowej. 
2. Po zakończeniu rejestracji (wypełnienie formularza + opłata startowa), kapitan otrzymuje potwierdzenie rejestracji z kodem drużyny, który przekazuje pozostałym członkom sztafety.
3. Dwóch pozostałych uczestników w pierwszym kroku rejestracji podaje kod i dołącza do założonej przez kapitana drużyny. 
4. Rejestrację wszystkich zawodników należy bezwzględnie zakończyć do 31.05.2019 r. 
5. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.
Uwaga! Kapitan drużyny pokrywa całość opłaty startowej.

 

 

 

ODBIÓR PAKIETU DLA SZTAFETY
Pakiet startowy może odebrać kapitan (jedna osoba) bądź cała drużyna przychodząc razem do biura zawodów. Pakiety nie będą wydawane indywidualnie.
Jeśli pakiet odbiera tylko jedna osoba ze sztafety, musi:
- podpisać oświadczenie dostępne w biurze zawodów,
- okazać dokument ze zdjęciem,
- okazać skany/zdjęcia/kserokopie dokumentów pozostałych uczestników sztafety,
- przedstawić w formie papierowej oświadczenia podpisane przez pozostałych uczestników sztafety (zostawia w BZ).

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

 

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 16 lutego 2019 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zadowami (tj. do 02 maja 2019 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 02 maja 2019 r.) opłata startowa nie jest zwracana.