Nieoficjalne wyniki IRONMAN 5150 Warsaw

Dodane przez dp_admin - wt., 06/18/2019 - 10:33

 

 

 

Upał jakby trochę mniejszy, ale emocje nie opadają tak szybko jak temperatura. Pełni wspomnień z ekscytującego weekendu przedstawiamy Wam nieoficjalne wyniki IRONMAN 5150 Warsaw. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem jest możliwość zgłoszenia reklamacji, na warunkach w nim umieszczonych. Wypis z Regulaminu poniżej.

Wyniki wszystkich klasyfikacji zebrane są w zakładce Zawodnicy/Wyniki, do sprawdzenia TUTAJ

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z IRONMAN 5150 Warsaw, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem" IRONMAN 5150 Warsaw - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: info@5150warsaw.com
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące IRONMAN 5150 Warsaw Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących IRONMAN 5150 Warsaw będzie ostateczna.

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATOR