KIDS RUN

kids run
13-06-2020 12:00
DO STARTU POZOSTAŁO:
Tab 1
on
O ZAWODACH

Wiśniowski IRONKIDS Warsaw, 13 czerwca 2020 r. 

Dzień przed IRONMAN 5150 Warsaw na trasie pojawią się dzieciaki. Po raz kolejny najmłodsi staną na starcie Wiśniowski IRONKIDS Warsaw.

W Wiśniowski IRONKIDS Warsaw mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-15 lat. Długość trasy będzie zależna od kategorii wiekowej.

Zaszczep w dziecku miłość do sportu!

on
TRASA
on
LISTA STARTOWA
on
WYNIKI
on
REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Wiśniowski IRONKIDS Warsaw jest firma SE Group sp.z o.o., ul. Zimowa 28a/31, 05-515 Nowa Iwiczna.

II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Promocja Warszawy.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Start o godz. 12:00.
KAT ROCZNIKI START DYSTANS
A1

2016-2017

DZIEWCZYNY

12:00 200M
A2

2016-2017

CHŁOPCY

12:15

200M

B1

2014-2015

DZIEWCZYNY

12:30 400M
B2

2014-2015

CHŁOPCY

12:45 400M
C1

2012-2013

DZIEWCZYNY

13:00 400M
C2

2012-2013

CHŁOPCY

13:15 400M
D1

2010-2011

DZIEWCZYNY

13:30 600M
D2

2010-2011

CHŁOPCY

13:45 600M
E1

2008-2009

DZIEWCZYNY

14:00 1200M
E2

2008-2009

CHŁOPCY

14:20 1200M
F1

2005-2007

DZIEWCZYNY

14:40 1800M
F2

2005-2007

CHŁOPCY

15:00 1800M

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Wiśniowski IRONKIDS Warsaw może wziąć udział dziecko w wieku 3-15 lat (decyduje rok urodzenia), pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela i wniesienia opłaty startowej.
 2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieje możliwość przedstawienia zaświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. Zaświadczenia będą dostępne w Biurze zawodów oraz do pobrania na stronie internetowej.
 4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 5. Biuro Zawodów: Skwer Kahla, Warszawa. Biuro będzie czynne 13 czerwca 2020 r., w godz. 10:00 – 14:30.
 6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 31.05.2020. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będzie możliwe jedynie w biurze zawodów w dniu 13 czerwca 2020.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
 4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.
 6. W biegach Wiśniowski IRONKIDS Warsaw obowiązuje limit 500 uczestników.
 7. Opłata startowa za udział w biegu Kids Run to:
  • do 31 marca 2020 r. - 40 PLN,
  • do 30 kwietnia 2020 r. - 50 PLN,
  • do 31 maja 2020 r. – 60 PLN,
  • 13 czerwca 2020 r., w Biurze zawodów, opłata będzie wynosiła 75 PLN.
 8. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz informacja o zgłoszeniu w "Historii zgłoszeń", na koncie użytkownika na portalu SlotMarket.pl.
 9. Po odbioru pakietu zawodnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczyciele oraz posiadać dokument potwierdzający dane osobowe.
 10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
 11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu Kids Run otrzymuje:
  • ubezpieczenie NNW,
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami
  • pamiątkową koszulkę,
  • medal na mecie.
 12. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują pamiątkowe statuetki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
on
RACEBOOK
Racebook
on
on
on
on
on

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY OFICJALNI

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATOR