SZTAFETY

Sztafeta
13-06-2021 09:05
DO STARTU POZOSTAŁO:
Tab 1
on
O ZAWODACH

Sztafety

W 2020 r. ponownie na starcie IRONMAN 5150 Warsaw staną do rywalizacji sztafety triathlonowe. Trzyosobowe drużyny będą miały do pokonania dystans olimpijski. Wspólny start to doskonała okazja do rozpoczęcia kariery triathlonisty, świetnej zabawy oraz rozgrzewki przed wystąpieniem na dłuższym dystansie. 

Pierwsza zmiana sztafet wystartuje o godz. 9:05, razem z ostatnią falą zawodników startujących indywidualnie. Limit zgłoszonych w tej kategorii to 100 drużyn. 

Pakiet startowy dla sztafety może być odebrany przez kapitana lub przez wszystkich członków drużyny w jednym momencie. Pakiety nie będą wydawane indywidualnie! W przypadku odbioru przez kapitana, niezbędne będzie dostarczenie podpisanych przez dwóch pozostałych uczestników oświadczeń oraz przedstawienie skanu/zdjęcia/kserokopii ich dokumentów tożsamości. 

Dystans:
I zmiana: 1,5 km pływania
II zmiana: 40 km na rowerze
III zmiana: 10 km biegu

Opłaty startowe:

- do 31.12.2019 - 450 zł
- do 30.04.2020 - 500zł
- do 31.05.2020 - 600zł

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat

Biuro zawodów – Warszawa
13.06.2020 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.

Wprowadzanie rowerów - Strefa zmian T1, sobota, 13.06.2020 r., 12:00 - 20:30    

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 13 lutego 2020 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zawodami (tj. do 30 kwietnia 2020 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 30 kwietnia 2020 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

on
PROGRAM

Prosimy o regularne śledzenie strony na wypadek zmian w programie.

Sobota, 13.06.2020  r.

10:00 - 19:00 Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo (Skwer Kahla)
11:00 - 19:30 Zostawianie rzeczy biegowych w Strefie zmian T2
11:00 - 19:30 Shuttle Bus T1<->T2. Ostatni autobus do Warszawy odjedzie o 21:00 (przystanek Metro Centrum Nauki Kopernik)
12:00 - 20:30 Wprowadzanie rowerów do Strefy zmian T1 (ośrodek Rewita WDW Rynia, ul. Wczasowa 59, Białobrzegi)
12:00 - 15:30 Kids Run (Bulwary Wiślane)
14:00 - 18:00 Welcome Banquet (Skwer Kahla)
16:00 - 17:00 Odprawa techniczna dla zawodników PRO (Hotel Westin)
17:00 - 17:30 Odprawa techniczna w języku polskim (trybuny przy mecie)
17:30 - 18:00 Odprawa techniczna w języku angielskim (trybuny przy mecie)

Niedziela, 14.06.2020 r.

06:30 - 7:00 Shuttle Bus do Strefy T1 (przystanek Metro Centrum Nauki Kopernik)
07:00 - 08:30 Otwarcie Strefy zmian T1 (ośrodek Rewita WDW Rynia, ul. Wczasowa 59, Białobrzegi) - bez możliwości wprowadzenia rowerów
07:00 - 08:30 Godziny otwarcia depozytu (przy Strefie zmian T1)
09:00 Start PRO Mężczyźni
09:02 Start PRO Kobiety
09:05 Sztafety
09:10 Rolling start (wszystkie kategorie wiekowe)
10:00 - 15:00 Godziny otwarcia Expo (Skwer Kahla)
~10:50 Pierwszy zawodnik na mecie (Bulwary Wiślane, pomnik Syrenki)
~11:10 Pierwsza zawodniczka na mecie (Bulwary Wiślane, pomnik Syrenki)
~11:30 Dekoracja kwiatowa zwycieżców (meta)
13:30 Zamknięcie trasy IRONMAN 5150 Warsaw
14:00 - 16:00 Wydawanie rowerów w Strefie zmian T2 (Wybrzeże Kościuszkowskie)
14:00 Dekoracje zwycięzców (Skwer Kahla)
on
TRASA
trasa 1
trasa 2
trasa 3
on
LISTA STARTOWA
on
WYNIKI
on
RACEBOOK
Racebook
on
REGULAMIN

SZTAFETY IRONMAN 5150 Warsaw - REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Każda drużyna składa się z trzech osób pokonujących jeden z etapów zawodów 5150 Warsaw.

2. W  trakcie zawodów obowiązują zasady zgodne z regulaminem ITU i mają priorytet nad zasadami krajowych federacji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli występują szczególne zapisy w regulaminie dla danej imprezy, będą one rozpatrywane w dalszej kolejności. Zawody będą rozegrane na podstawie niniejszego regulaminu w konwencji „bez draftingu”.

ITU Competition Rules

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 13.06.2020 r., w godz. 10:00 – 19:00.

2. Sztafety IRONMAN 5150 Warsaw odbędą się na dystansie olimpijskim (1,5-40-10) w dniu 14.06.2020 r.

3. Start zlokalizowany będzie na wschodnim brzegu Zalewu Zegrzyńskiego w ośrodku „Rewita Wojskowym Domu Wypoczynkowym Rynia”  (Adres : Rewita WDW Rynia ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Uczestnicy sztafet wystartują w trzeciej fali o 9:05.

4. Pływanie - 1,5 km. 1 pętla po prostokącie w  Zalewie Zegrzyńskim. Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży ośrodka Rewita WDW Rynia.  Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zalewie Zegrzyńskim to 16-21,9 °C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16 °C pianki triathlonowe będą obowiązkowe. Jeżeli temperatura wody przekroczy 21,9° C pianki oraz spodenki neoprenowe będą zakazane.  Limit ukończenia pływania – 50 minut.

5. Rower – 40 km. Trasa wytyczona z punktu (T1) do punktu (T2). Start z parkingu ośrodka „Rewita WDW Rynia” (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Zawody w konwencji „bez draftingu”! Dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2 godziny 45 minut. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia i odebrania roweru do/z strefy zmian.

6. Bieg – 10,0 km. Limit ukończenia zawodów - 4:00 godziny. Etap biegowy kończy tylko jedna osoba ze składu drużyny sztafetowej.

7. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Uczestnicy sztafety przekazują sobie chip na nogę w trakcie zmiany. Biegacz zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa we wskazanym przez Organizatora miejscu. 

IV. KLASYFIKACJE

W wyścigu sztafet prowadzona będzie:

- klasyfikacja generalna drużyn żeńskich,

- klasyfikacja generalna drużyn męskich,

- klasyfikacja generalna drużyn mix ( w sztafecie startują np. dwie kobiety i mężczyzna lub jedna kobieta i dwóch mężczyzn).

Oficjalnym czasem jest czas brutto startu fali.

V. NAGRODY  

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sztafety 5150 Warsaw, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród na stronie internetowej 5150warsaw.com.

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie, do 12 lipca 2020 r.

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej sztafet żeńskich, męskich i mix otrzymają okolicznościowe puchary.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Sztafetach IRONMAN 5150 Warsaw może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:

- wypełnienie formularz rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;

- odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do strefy zmian w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie;

- własnoręcznie podpisanie Oświadczenie.

3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

4. W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których:

- pierwsza osoba płynie 1,5 km i dobiega do strefy zmian,

- druga osoba jedzie rowerem 40 km i dobiega do strefy zmian,

- trzecia osoba biegnie 10km i kończy dystans na mecie.

5. Jeden uczestnik sztafety może startować tylko w jednym etapie zawodów (pływanie, rower lub bieg).

6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

7. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.

8. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

9. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów.

10. Zawodnik ma obowiązek oddania po zakończeniu zawodów w momencie odbioru roweru ze strefy zmian chipa. W przypadku zagubienia lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 50 zł pod rygorem dyskwalifikacji.

11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

12. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl.

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 31 maja 2020 r.

3. Limit uczestników w Sztafetach IRONMAN 5150 Warsaw wynosi 100 drużyn. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

6. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

7. Opłata startowa za udział w Sztafetach 5150 Warsaw, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:

- 450 PLN – do 31.12.2019 r.

- 500 PLN – do 30.04.2020 r.

- 600 PLN – do 31.05.2020 r.

8. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:

- potwierdzenie rejestracji na zawody ze SlotMarket.pl (contact@slotmarket.pl),

- potwierdzenie płatności z DotPay,

- informacja o rejestracji w historii zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl.

9. Po dokonaniu rejestracji uczestnika sztafety do drużyny ma możliwości przeniesienia rejestracji na innego uczestnika lub na inny rok.

10. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 14 lutego 2020 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;

- do 45 dni przed zawodami (tj. Do 30 kwietnia 2020 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;

- na mniej niż 45 przed zawodami (tj. po 30 kwietnia 2020 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

VIII. PAKIET STARTOWY

1. W ramach opłaty startowej uczestnicy sztafet otrzymują:

- ubezpieczenie NNW,

- zestaw numerów startowych,

- czepek (dla pływaka),

- opaskę na rękę,

- worek do depozytu,

- pamiątkową koszulkę finishera 5150 Warsaw,

- napoje i owoce na punktach odżywiania,

- medal na mecie,

- kupon na Welcome Banquet (13.06.2020 r.),

- folder informacyjny 5150 Warsaw.

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości przez każdego uczestnika. Pakiet wydawany jest dla całej drużyny jednocześnie. Pojedyncze pakiety nie będą wydawane.

3. Biuro zawodów będzie czynne  13.06.2020 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.

UWAGA: W dniu 14.06.2020 r. Biuro zawodów będzie nieczynne.

4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

6. Welcome Banquet odbędzie się 13.06.2020 r. w godzinach 14:00-18:00. Podstawą do otrzymania posiłku jest kupon zawarty w pakiecie startowym.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl

2. Dane osobowe uczestników Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Sztafetach 5150 Warsaw. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Sztafet 5150 Warsaw, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Protest na piśmie w zakresie niezgodnego z przepisami zachowania współzawodników, niespełnienia warunków przepisów w innych sprawach związanych z zawodami lub decyzji sędziów może zostać złożony do 5 min. od zakończenia zawodów (wbiegnięcia ostatniego zawodnika) u sędziego głównego wraz z wniesionym wadium do biura zawodów w wysokości 50 USD (Przepisy ITU art. 12.7a).

2. Reklamacje, dotyczące spraw związanych ze Sztafetami 5150 Warsaw, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem "Sztafety IRONMAN IRONMAN 5150 Warsaw - Reklamacja" lub na info@5150warsaw.com, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy. W przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje dotyczące Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Sztafet Enea IRONMAN 5150 Warsaw będzie ostateczna.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

3. Każdy uczestnik triathlonu zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: na plecach, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.

4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

6. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.5150warsaw.com oraz przekazane do informacji mediów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), zawody zostaną skrócone do dwóch etapów.

10. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za sprzęt niezbędny do ukończenia zawodów, czyli: rower, kask, buty, piankę. Wyposażenie dodatkowe (zegarki, komputery rowerowe, okularki itp.) pozostawiane są w Strefie zmian na własną odpowiedzialność zawodnika.

11. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika.

12. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem. Nieobecność na odprawie technicznej nie zwalnia uczestnika od podporządkowania się do zasad wprowadzanych na tej odprawie.

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

on
on
on
on

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATOR